Sohbet Web App

https://sohbetodalari.web.app firebase alt yapısı ile hazırlanmış web sohbet odaları. https://websohbet.sourceforge.io/ Sohbet odaları irc alt yapısı ile oluşturulmuş metin tabanlı sohbet ve mirc chat seçeneği teknolojik gelişmeler sayesinde https://sohbet.readthedocs.io mobil sohbet siteleri entegrasyonu ile internet üzerinden hiç tanımadığınız kişiler ile
kimliğiniz ve kişisel verileriniz gizlenmiş şekilde bir araya gelmenizi sağlar.

https://sohbet.netlify.app gitlab alt yapısı ile hazırlanmış web sohbet sitesi.

--

https://sohbetodalari.web.app/ https://sohbet.netlify.app/ Sohbet web app sohbet odaları web chat.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store